Friday 20 March 2020

Larutan alkohol dengan kadar 80% sebanyak 200 cm3 dicampur dengan 300Cm3 larutan alkohol yang kadarnya 40%. Tentukan kadar alkohol dalam campuran tersebut,

Larutan alkohol dengan kadar 80% sebanyak 200 cm3 dicampur dengan 300Cm3 larutan alkohol yang kadarnya 40%. Tentukan kadar alkohol dalam campuran tersebut,

PEMBAHASAN