Friday 20 March 2020

Di dalam perairan yang tercemar, terdapat logam raksa dengan kadar 50 bpj. Berapa mg raksa yang terdapat dalam setiap 1 liter air?

Di dalam perairan yang tercemar, terdapat logam raksa dengan kadar 50 bpj. Berapa mg raksa yang terdapat dalam setiap 1 liter air? 

PEMBAHASAN