Friday 20 March 2020

Di dalam udara bersih terdapat gas CO2 0,003%. Berapa kadar CO2 tersebut jika dihitung dalam bpj?

Di dalam udara bersih terdapat gas CO0,003%. Berapa kadar COtersebut jika dihitung dalam bpj? 

PEMBAHASAN