Friday 20 March 2020

Berapa cm3 iodium yang terdapat di dalam 100 cm3 larutan iodium yang kadarnya 2,5%?

Berapa cm3 iodium yang terdapat di dalam 100 cm3 larutan iodium yang kadarnya 2,5%? 

PEMBAHASAN