Thursday 6 February 2020

Berapakah volume larutan NaOH 1 M yang diperlukan untuk menetralkan 50 mL larutan H2SO40,5 M?

 Berapakah volume larutan NaOH 1 M yang diperlukan untuk menetralkan 50 mL larutan H2SO40,5 M?

Berapakah volume larutan NaOH 1 M yang diperlukan untuk menetralkan 50 mL larutan H2SO40,5 M?

PEMBAHASAN :
Menggunakan rumus netralisasi
a.Ma. Va = b. Mb. Vb
2.0,5M. 50 ml = 1. 1 M. Vb
Vb = 50 ml


BACA SELENGKAPNYA : Pembahasan kimia erlangga larutan asam basa