Wednesday 10 June 2020

Perhatikan ciri-ciri Vertebrata berikut. Kulit lunak dan berkelenjar Bernapas dengan paru-paru. Memiliki dua pasang kaki berjari lima. Berdarah panas (homoioterm) Memiliki kloaka. Amphibia memiliki ciri-ciri...

Perhatikan ciri-ciri Vertebrata berikut.
  1. Kulit lunak dan berkelenjar
  2. Bernapas dengan paru-paru.
  3. Memiliki dua pasang kaki berjari lima.
  4. Berdarah panas (homoioterm)
  5. Memiliki kloaka.
Amphibia memiliki ciri-ciri...
A. 1,2,3
B. 1,2, 5
C. 2,3,4
D. 2,3,5
E. 3,4,5

Jawaban:
B. 1,2, 5

Pembahasan:


Amphibia memiliki ciri-ciri...
  1. Kulit lunak dan berkelenjar
  2. Bernapas dengan paru-paru.
  3. Memiliki dua pasang kaki berjari lima.
  4. Berdarah panas (homoioterm)
  5. Memiliki kloaka.
A. 1,2,3 (SALAH)
B. 1,2,5 (BENAR)
C. 2,3,4 (SALAH)
D. 2,3,5 (SALAH)
E. 3,4,5 (SALAH)

Baca Selengkapnya : Kunci Jawaban Latihan Ulangan Semester 2 Biologi Erlangga Kurikulum 2013 Kelas 10