Sunday 7 June 2020

Manakah pernyataan yang paling tepat?

Manakah pernyataan yang paling tepat?

Manakah pernyataan yang paling tepat?

A. Xylem terdiri atas sel-sel hidup yang berdinding tipis, serta berfungsi mengangkat air dan garam mineral.
B. Kolenkim terdiri atas sel-sel mati dan berfungsi sebagai penyokong.
C. Floem terdiri atas sel-sel mati dan hidup, serta berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis.
D. Parenkim terdiri atas sel-sel hidup dan mati, serta berfungsi untuk menyimpan air dan udara.
E. Sklereid terdiri atas sel-sel hidup dan berfungsi untuk melindungi embrio.

Jawaban:
C. Floem terdiri atas sel-sel mati dan hidup, serta berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis.

Pembahasan:

Pembahasan opsi jawaban:
A. Xylem terdiri atas sel-sel hidup yang berdinding tipis, serta berfungsi mengangkat air dan garam mineral. (SALAH) Seharusnya sel-selnya mati.
B. Kolenkim terdiri atas sel-sel mati dan berfungsi sebagai penyokong. (SALAH) Seharusnya tersiri atas sel-sel yang masih aktif.
C. Floem terdiri atas sel-sel mati dan hidup, serta berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. (BANAR)
D. Parenkim terdiri atas sel-sel hidup dan mati, serta berfungsi untuk menyimpan air dan udara. (SALAH) Seharusnya sel-selnya mati.
E. Sklereid terdiri atas sel-sel hidup dan berfungsi untuk melindungi embrio.(SALAH) Seharusnya sel-selnya mati.

*Baca buku halaman 59-67.