Monday 8 June 2020

Manakah pernyataan yang benar tentang sitoskeleton pada gambar?

Manakah pernyataan yang benar tentang sitoskeleton pada gambar?
Perhatikan gambar berikut.Manakah pernyataan yang benar tentang sitoskeleton pada gambar?

A. Mikrofilamen yang tersusun dari rantai ganda subunit protein aktin.
B. Mikrotubula yang terbentuk dari protein globular tubulin.
C. Filamen intermediate yang tersusun dari submit protein keratin.
D. Mikrotubula untuk kontraksi otot.
E. Mikrofilamen yang berfungsi untuk menyongkong dan memberi bentuk sel.

Jawaban:
B. Mikrotubula yang terbentuk dari protein globular tubulin.

Pembahasan:
Pada soal gambar tersbut adalah mikrotubula.
Mikrotubula berbentuk seperti batang lurus yang berongga, dan diameter 25 nm dan panajang 200 um. Mikrotubula terbentuk dari protein globular tubulin.