Virus tang berbentuk huruf bulat adalah.... - Primalangga -->
Virus tang berbentuk huruf bulat adalah....Virus tang berbentuk huruf bulat adalah....

A. Ebolavirus, Orthomuxovirus, Papovavirus
B. Ebolavirus, TMV, HIV
C. HIV, Orthomyxovirus, dan Papovavirus
D. Adenovirus, Othomyxovirus, Papovavirus
E. bakteriofag, TMV, dan HIV


Jawaban:

C. HIV, Orthomyxovirus, dan Papovavirus
Pembahasan:

A. Ebolavirus (filamen), Orthomuxovirus (Bulat), Papovavirus (Bulat)
B. Ebolavirus (filamen), TMV (Batang), HIV (Bulat)
C. HIV (Bulat), Orthomyxovirus (Bulat), dan Papovavirus (Bulat)
D. Adenovirus (Polihedral) , Othomyxovirus (Bulat), Papovavirus (Bulat)
E. bakteriofag (Huruf T), TMV (Batang), dan HIV (Bulat)


Virus tang berbentuk huruf bulat adalah....

PENGUMUMAN

KUNCI JAWABAN MANDIRI K13N SMA KELAS 10-12 LENGKAP. KLIK DISINI.!

Virus tang berbentuk huruf bulat adalah....Virus tang berbentuk huruf bulat adalah....

A. Ebolavirus, Orthomuxovirus, Papovavirus
B. Ebolavirus, TMV, HIV
C. HIV, Orthomyxovirus, dan Papovavirus
D. Adenovirus, Othomyxovirus, Papovavirus
E. bakteriofag, TMV, dan HIV


Jawaban:

C. HIV, Orthomyxovirus, dan Papovavirus
Pembahasan:

A. Ebolavirus (filamen), Orthomuxovirus (Bulat), Papovavirus (Bulat)
B. Ebolavirus (filamen), TMV (Batang), HIV (Bulat)
C. HIV (Bulat), Orthomyxovirus (Bulat), dan Papovavirus (Bulat)
D. Adenovirus (Polihedral) , Othomyxovirus (Bulat), Papovavirus (Bulat)
E. bakteriofag (Huruf T), TMV (Batang), dan HIV (Bulat)


Load Comments

Dapatkan Pembahasan Terupdate

Notifications

Disqus Logo
close