Hitunglah massa masing-masing zat berikut a. 12,04 x 1022 molekul gas NH (ar N = 14, H =1) b. 3,01 x 1023 atom Pb (Ar Pb = 207) c. 1,204 x 1022 molekul S (Ar S = 32) - Primalangga -->
Hitunglah massa masing-masing zat berikut  a. 12,04 x 1022 molekul gas NH   (ar N = 14, H =1)  b. 3,01 x 1023 atom Pb (Ar Pb = 207)   c. 1,204 x 1022 molekul S (Ar S = 32)

Hitunglah massa masing-masing zat berikuta. 12,04 x 1022 molekul gas NH   (ar N = 14, H =1)b. 3,01 x 1023 atom Pb (Ar Pb = 207)c. 1,204 x 1022 molekul S (Ar S = 32) PEMBAHASAN

Hitunglah massa masing-masing zat berikut a. 12,04 x 1022 molekul gas NH (ar N = 14, H =1) b. 3,01 x 1023 atom Pb (Ar Pb = 207) c. 1,204 x 1022 molekul S (Ar S = 32)

PENGUMUMAN

KUNCI JAWABAN MANDIRI K13N SMA KELAS 10-12 LENGKAP. KLIK DISINI.!

Hitunglah massa masing-masing zat berikut  a. 12,04 x 1022 molekul gas NH   (ar N = 14, H =1)  b. 3,01 x 1023 atom Pb (Ar Pb = 207)   c. 1,204 x 1022 molekul S (Ar S = 32)

Hitunglah massa masing-masing zat berikuta. 12,04 x 1022 molekul gas NH   (ar N = 14, H =1)b. 3,01 x 1023 atom Pb (Ar Pb = 207)c. 1,204 x 1022 molekul S (Ar S = 32) PEMBAHASAN

Load Comments

Dapatkan Pembahasan Terupdate

Notifications

Disqus Logo
close