Friday 20 March 2020

Cuka perdagangan mengandung cuka 25%. Berapa mL air yang harus ditambahkan ke dalam 100 mL cuka tersebut agar kadarnya menjadi 5%?

Cuka perdagangan mengandung cuka 25%. Berapa mL air yang harus ditambahkan ke dalam 100 mL cuka tersebut agar kadarnya menjadi 5%? 

PEMBAHASAN
Dengan persamaan
%1 . V 1  =  %2 . V 2
25.100 = 5.(100+x)
2500    = 500 + 5x
5x        = 2000