Thursday 6 February 2020

Untuk menentukan kadar asam cuka makan, diambil 10 mL larutan cuka makan kemudian diencerkan sampai volumenya 50 mL. Dari larutan yang telah diencerkan tersebut, diambil 5 mL kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,100 M, dan menghabiskan 20 mL. Jika kadar cuka murni 17,4 M; tentukan berapa persen kadar cuka makan tersebut.

Untuk menentukan kadar asam cuka makan, diambil 10 mL larutan cuka makan kemudian diencerkan sampai volumenya 50 mL. Dari larutan yang telah diencerkan tersebut, diambil 5 mL kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,100 M, dan menghabiskan 20 mL. Jika kadar cuka murni 17,4 M; tentukan berapa persen kadar cuka makan tersebut.

Untuk menentukan kadar asam cuka makan, diambil 10 mL larutan cuka makan kemudian diencerkan sampai volumenya 50 mL. Dari larutan yang telah diencerkan tersebut, diambil 5 mL kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,100 M, dan menghabiskan 20 mL. Jika kadar cuka murni 17,4 M; tentukan berapa persen kadar cuka makan tersebut.

PEMBAHASAN :