Tuesday 18 February 2020

Tuliskan rumus hukum kesetimbangan (K) untuk reaksi berikut: a. PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) b. 2SO3(g) + 2Cl2(g) ↔ 2SO2Cl2(g) + O2(g) c. CO(g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g) d. Cu2+(aq) + Zn(s) ↔ Zn2+(aq) + Cu(s) e. 2NH3(g) + CO2(g) ↔ NH2CO2NH4(s)

Tuliskan rumus hukum kesetimbangan (K) untuk reaksi berikut: a. PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)  b. 2SO3(g) + 2Cl2(g) ↔ 2SO2Cl2(g) + O2(g)  c. CO(g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g) d. Cu2+(aq) + Zn(s) ↔ Zn2+(aq) + Cu(s)  e. 2NH3(g) + CO2(g) ↔ NH2CO2NH4(s)

Tuliskan rumus hukum kesetimbangan (K) untuk reaksi berikut:
a. PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) b. 2SO3(g) + 2Cl2(g) ↔ 2SO2Cl2(g) + O2(g) c. CO(g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g)d. Cu2+(aq) + Zn(s) ↔ Zn2+(aq) + Cu(s) e. 2NH3(g) + CO2(g) ↔ NH2CO2NH4(s) 


PEMBAHASAN

BACA SELENGKAPNYA : Pembahasan kima erlangga Kesetimbangan Kimia Kelas 11