Thursday 6 February 2020

Tentukan gram Ca(OH)2­ yang diperlukan untuk menetralkan 10 mL larutan HNO3 0,05 M, jika diketahui Ar Ca = 40, O = 16, dan H = 1?

Tentukan gram Ca(OH)2­ yang diperlukan untuk menetralkan 10 mL larutan HNO3 0,05 M, jika diketahui Ar Ca = 40, O = 16, dan H = 1?

Tentukan gram Ca(OH)2­ yang diperlukan untuk menetralkan 10 mL larutan HNO3 0,05 M, jika diketahui Ar Ca = 40, O = 16, dan H = 1?

PEMBAHASAN :
Menggunakan rumus netralisasi
a.Ma.Va = b.Mb. Vb
1.0,05 M. 10 mL = 2. Mol basa
Mol b = 0,25 mmol
Gr = mol x Mr = 0,25 mmol x 74 = 18,5 mgram = 0,0185 gram


BACA SELENGKAPNYA : Pembahasan kimia erlangga larutan asam basa