Friday 7 February 2020

Sebanyak 400 mL larutan mempunyai pH = 1 dicampur dengan 100 mL larutan yang mempunyai pH = 2. Hitunglah pH campuran yang terjadi

Sebanyak 400 mL larutan mempunyai pH = 1 dicampur dengan 100 mL larutan yang mempunyai pH = 2. Hitunglah pH campuran yang terjadi

Sebanyak 400 mL larutan mempunyai pH = 1 dicampur dengan 100 mL larutan yang mempunyai pH = 2. Hitunglah pH campuran yang terjadi

PEMBAHASAN :

BACA SELENGKAPNYA : Pembahasan kimia erlangga larutan asam basa